Tento 5-denní kurz je komplexním úvodem do metody EEG Biofeedback. Zahrnuje teoretickou výuku, ukázky, diskuzi a bohatou praktickou zkušenost. Je určen profesionálům, kteří s metodou začínají.

Na kurzu získáte dostatek znalostí a zkušeností, abyste mohli s touto skvělou metodou začít pracovat.

 

 

Co se naučíte:

  • Postup celého tréninku a zacházení s potřebnými technickými nástroji
  • Seberegulační mechanismus mozku a následky dysregulace tohoto mechanismu v oblasti těla, emocí, kognice a chování
  • Jednotlivé kategorie dysregulace a specifika práce s nimi: úzkosti a deprese, pozornost a kognitivní schopnosti, emoce a chování, spánek, příjem potravy, vývojové deficity a rané trauma, závislosti..
  • Sběr informací o klientovi a proměna informací v tréninkový plán
  • Intenzivní sebezkušenost v roli terapeuta i klienta a sdílení této zkušenosti ve skupině
  • Základ potřebný k navazujícímu vzdělávání v metodě
  • Posílíte své klienty v kvalitním fungování a podpoříte jejich schopnost ještě lépe využít efektu jiných terapií

 

Metodika

Kurz vychází z metodiky manželů Othmerových. Tuto metodiku náš institut zavedl v roce 2018 a rychle si ji oblíbil pro její efektivitu a logičnost. Zároveň je tato metodika novinkou v prostředí České republiky. Jako taková mění i samotný význam metody, která se stává spolehlivější a zásadním způsobem se rozšiřuje i do dalších oblastí, jako jsou vývojové poruchy, rané trauma a další. Pokud vás zajímá více informací o této metodice, více se dozvíte ZDE.

Kurz je otevřen pro:

Chiropraktiky                Ergoterapeuty
Fyzioterapeuty              Lékaře
Neurology                      Pediatry
Psychology                     Psychiatry
Psychoterapeuty           Speciální pedagogy
Sociální pracovníky       Zdravotní sestry

(zájemce jiných oborů prosíme, aby nás nejdříve kontaktovali)

Kurz nemá státní akreditaci.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 18 000 Kč

Zahrnuje lektorné, studijní materiály, kávu a čaj

Přihláška na kurz

Termíny kurzů

Platba a rezervace

Lokalita

Lektorský tým

Program základního kurzu
Ubytování
Termíny kurzů