EEG Biofeedback pro profesionály

Praktika – Othmer’s method

Tento třídenní kurz EEG Biofeedbacku je určen již zkušeným trenérům, kteří mají zájem o zásadní aktualizaci svého stylu práce s klienty.

Metodika kurzu vychází z praxe manželů Othmerových v letech 2000-2007. Othmerovi jsou jedni z hlavních průkopníků metody ve světě již od roku 1989. Ta mění i samotný význam metody, která se stává spolehlivější a zásadním způsobem se rozšiřuje i do dalších oblastí, jako jsou vývojové poruchy, raná traumata a další.

Obsah Kurzu:

  • Seberegulační mechanismus mozku a následky dysregulace tohoto mechanismu v oblasti těla, emocí, kognice a chování
  • Jednotlivé kategorie dysregulace a specifika práce s nimi: úzkosti a deprese, pozornost a kognitivní schopnosti, emoce a chování, spánek, příjem potravy, vývojové deficity a rané trauma, závislosti.
  • Sběr informací o klientovi a proměna informací v tréninkový plán.
  • Intenzivní sebezkušenost v roli trenéra i klienta a sdílení této zkušenosti ve skupině.

 

Specifika této metody:

Je třeba počítat s tím, že přístup klade větší nároky na trenéra, na druhou stranu je mnohem více naplňující – jsme schopni pomoci podstatně širšímu spektru klientů s výrazně silnějšími obtížemi, než kdy v minulosti. Jsme schopni číst a chápat pozorované a hlášené reakce klienta na trénink již v průběhu tréninku. Trénink tak můžeme řídit přesně, efektivně a kompetentně.

  • Individuální tréninkový postup s větší vzájemnou interakcí trenéra a klienta.
  • Ve většině případů dynamický nástup prvních výsledků tréninku – často již po pěti sezeních.
  • V partnerském přístupu terapeuta a klienta – upravujeme tréninkový postup podle aktuálních reakcí klienta.
  • Využíváme nové tréninkové zóny a individuální způsob určení tréninkové frekvence.

 

Více informací o tomto novém přístupu naleznete zde.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 9 500 Kč

Zahrnuje lektorné, studijní materiály, kávu a čaj

Přihláška na kurz
Program kurzu Praktika

Platba a rezervace

Lokalita
Ubytování