Jedná se o 2-denní kurz plný informací a praxe určený pro praktikanty metody s alespoň 6 měsíční zkušeností. Kurz svým zaměřením vhodně navazuje na informace získané na základním kurzu.

Obsah kurzu:

V části úvodního vyhodnocení:

  • Naučíte se, jak provést úvodní rozhovor, stopování symptomů a první sezení a jak zkombinovat získané informace
  • Poznáte, jak ze vstupních informací sestavit tréninkový plán pro nové klienty
  • Dozvíte se, jak efektivně komunikovat s klientem, abyste získali co nejvíce objektivní informace a zároveň přitom rozvíjeli jeho sebereflexi a vnímavost ke změnám
  • Naučíte se větší samostatnosti ve Vaší praxi skrze pochopení principů, které vedou k efektivnímu a logickému uvažování o fungování klienta

 

V části praxe tréninku:

  • Zjistíte, jak dále optimalizovat tréninkové nastavení dle reakcí klienta na změny umístění elektrod a na změnu tréninkové frekvence
  • Zopakujeme si a prohloubíme dovednosti praxe tréninku s klienty
  • Probereme některé vybrané praktické příklady úspěšného i neuspěšného tréninku z praxe účastníků i našeho institutu

 

Kurz je určen pro praktikanty metody Othmerových s alespoň 6 měsíční osobní zkušeností.

•  Cena kurzu

Cena kurzu: 4 500 Kč

Zahrnuje lektorné, studijní materiály, kávu a čaj

Přihláška na kurz

Termíny kurzů

Platba a rezervace

Lokalita
Ubytování