Kurzy

Veškeré naše kurzy jsou zaměřené na cíl osvojení si dovedností k práci s metodou EEG biofeedback. Více detailů naleznete v jednotlivých sekcích kurzů.

Kurz EEG Biofeedback pro profesionály je ústřední kurz s délkou 90 hodin, který je zakončen certifikátem opravňující k profesionální práci s klienty.

Kurz Biofeedback Home je jednodenní kurz určený pro lidi, kteří nechtějí s přístrojem pracovat profesionálně, ale například na vyřešení obtíží v rámci své rodiny.

Kurz supervize je určen pro absolventy kurzu pro profesionály určený k prohloubení již osvojených dovedností a k zodpovězení dodatečných otázek v práci s klienty.

Alfa-theta trénink je psychodynamicky zaměřená metoda EEG biofeedbacku vedoucí k hluboké relaxaci, odpoutání a odblokování v psychice hluboce uložených traumat.