ceník je platný od 1. 8. 2019

Diagnostika

Konzultace EEG pro EEG Biofeedback trénink, stanovení tréninkového plánu a počtu sezení – 1h (Bc. Alan Tyl) 650  Kč
QIKtest – elektronický test pozornosti

(testuje pozornost, impulsivitu, reakční čas, variabilitu reakční doby) – 30 minut

+ 400 Kč navíc k ceně sezení

Terapie EEG Biofeedback

1 sezení 720 Kč
10 sezení (při koupi balíčku 10 sezení ušetříte 10%) 6 500 Kč

 Terapie Infra-low Frequency (ILF) Biofeedback

Jedná se o verzi tréninku mozku vysoce účinnou u specifických typů poruch – jedná se především o následky traumatu, úzkosti, deprese a poruchy autistického spektra. Tedy tam, kde je vyžadováno hluboké zklidnění na vývojově velmi základní, instinktivní úrovni našeho mozku.

Výhodou jsou často podstatně silnější a rychlejší výsledky oproti EEG modalitě, nevýhodou je vyšší cena technického vybavení a následně i sezení.

Vhodnost ILF tréninku vám bude obvykle navrhnuta v rámci vstupní konzultace.

10 sezení 8 500 Kč

PhDr. Jiří Tyl

Psychoterapie / Psychoanalýza / Hypnóza
Vstupní vyšetření (90 minut) 1 000 Kč
Jednotlivá sezení 1000 Kč za hodinu
Zprávy a vyšetření
Psychologická interpretace EEG 1000 Kč
Komplexní psychologické vyšetření (testy IQ, osobnosti) + zpráva od 3 000 Kč výše dle rozsahu
Komplexní psychologické vyšetření osobnosti, intelektu, mezilidských vztahů, vypracování odborného posudku. Základní sazba 10 000 Kč za posudek.

Celková cena dle požadavků na počet osob, náročnost, rozsah, rychlost vypracování